MŁODE LISTKI – NASZ NOWY PRODUKT

  Oferta produktowa

  W naszej ofercie znajdują się świeże, najwyższej jakości warzywa, pochodzące
  z tradycyjnych upraw polowych, uprawiane zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą.

  post image
  Młode listki – batavia zielona i czerwona
  Zamknij

  Młode Listki warzyw zielonych pochodzą z odmian z krótszym okresem wegetacji. Są tym, co najlepsze w roślinach –esencją witamin, minerałów i aminokwasów. Są niskokaloryczną bazą sałatek, uzupełnieniem dań i odżywczą przekąską samą w sobie.

  Wyraziste połączenie batavii zielonej i czerwonej pasuje do koziego sera, papryki, wędlin czy łososia.

  Młode Listki występują w 4 duetach smakowych: delikatnym, aromatycznym, łagodnym i intensywnym. Każdy jest kompozycją starannie wyselekcjonowanych, świeżych i chrupiących listków w całości, nie ciętych, jadalnych od ogonka, po listek.

  Kompozycje młodych listków sprzedajemy w poręcznym opakowaniu typu „otwórz – zamknij”, które ułatwia przechowywanie oraz pozwala dłużej cieszyć się smakiem i świeżością.

  post image
  Młode listki – Rukola i lattughinio rosso
  Zamknij

  Młode Listki warzyw zielonych pochodzą z odmian z krótszym okresem wegetacji. Są tym, co najlepsze w roślinach –esencją witamin, minerałów i aminokwasów. Są niskokaloryczną bazą sałatek, uzupełnieniem dań i odżywczą przekąską samą w sobie.

  Mix rukoli i lattughinio rosso dodaje wyrazu nie tylko kanapkom czy pastom, lecz także… makaronom czy pizzy.

  Młode Listki występują w 4 duetach smakowych: delikatnym, aromatycznym, łagodnym i intensywnym. Każdy jest kompozycją starannie wyselekcjonowanych, świeżych i chrupiących listków w całości, nie ciętych, jadalnych od ogonka, po listek.

  Kompozycje młodych listków sprzedajemy w poręcznym opakowaniu typu „otwórz – zamknij”, które ułatwia przechowywanie oraz pozwala dłużej cieszyć się smakiem i świeżością.

  post image
  Młode listki – Roszponka i tango rosso
  Zamknij

  Młode Listki warzyw zielonych pochodzą z odmian z krótszym okresem wegetacji. Są tym, co najlepsze w roślinach –esencją witamin, minerałów i aminokwasów. Są niskokaloryczną bazą sałatek, uzupełnieniem dań i odżywczą przekąską samą w sobie.

  Kombinacja roszponki i tango rosso to delikatna propozycja do warzywnych past, pesto czy odżywczych koktajli.

  Młode Listki występują w 4 duetach smakowych: delikatnym, aromatycznym, łagodnym i intensywnym. Każdy jest kompozycją starannie wyselekcjonowanych, świeżych i chrupiących listków w całości, nie ciętych, jadalnych od ogonka, po listek.

  Kompozycje młodych listków sprzedajemy w poręcznym opakowaniu typu „otwórz – zamknij”, które ułatwia przechowywanie oraz pozwala dłużej cieszyć się smakiem i świeżością.

  post image
  Młode listki – Mix Azjatycki z mizuną i musztardowcem
  Zamknij

  Młode Listki warzyw zielonych pochodzą z odmian z krótszym okresem wegetacji. Są tym, co najlepsze w roślinach –esencją witamin, minerałów i aminokwasów. Są niskokaloryczną bazą sałatek, uzupełnieniem dań i odżywczą przekąską samą w sobie.

  Kombinacja wyrazistej mizuny i pieprznego w smaku musztardowca pasuje do zup i sosów, a także dań azjatyckich.

  Młode Listki występują w 4 duetach smakowych: delikatnym, aromatycznym, łagodnym i intensywnym. Każdy jest kompozycją starannie wyselekcjonowanych, świeżych i chrupiących listków w całości, nie ciętych, jadalnych od ogonka, po listek.

  Kompozycje młodych listków sprzedajemy w poręcznym opakowaniu typu „otwórz – zamknij”, które ułatwia przechowywanie oraz pozwala dłużej cieszyć się smakiem i świeżością.

  post image
  Szpinak
  Zamknij

  Jest nie tyl­ko ni­sko­ka­lorycz­ny, ale też za­wie­ra dużo ma­kro i mi­kro­ele­mentów m.in. sód, ma­gnez, po­tas, man­gan, żelazo, wi­tami­ny: E, K, C, wi­tami­ny z gru­py B.

  To uniwer­sal­ne warzywo, można przy­go­to­wać na wie­le spo­sobów. Su­ro­wy sz­pinak świet­nie na­da­je się do sałatek/surówek czy ja­ko skład­nik zie­lonych kok­taj­li. W sałat­kach można łączyć sz­pinak z se­rami – fetą, par­mezanem, oscyp­kiem czy pleśnio­wymi. Pa­sują do nie­go również owoce – grusz­ki, jabłka, wi­nogro­na, truskaw­ki, po­ma­rańcze. Taką sałatkę war­to po­lać oliwą, gdyż w ten sposób zwiększa­my wchłania­nie be­ta-ka­ro­tenu i lu­teiny.

  Liście sz­pina­ku świet­nie sma­kują po­da­ne na ciepło. Można z nich przy­go­to­wać zupy, za­pie­kan­ki, so­sy do ma­ka­ronów, na­dają się także ja­ko farsz do pie­rogów, na­leśników czy tart.

  • skrzynka luz
  • karton 10 szt., masa 250 g
  post image
  Seler naciowy
  Zamknij

  Po­sia­da zie­lone, zgrubiałe łodygi (właści­wie są to ogon­ki liścio­we), które można ch­rupać na su­ro­wo lub pod­dawać obróbce ter­micz­nej. Łodygi mają więcej so­li mi­neral­nych niż se­ler ko­rze­nio­wy, a olej­ki eterycz­ne na­dają po­trawom charak­terystycz­ny za­pach i pi­kant­ny smak. Se­ler na­cio­wy jest także bo­ga­ty w wi­taminę C (jest jej dwukrot­nie więcej niż w cytrusach), a także be­ta ka­ro­ten i wi­taminę E.

  To warzywo jest nie­odzow­nym skład­ni­kiem większości diet od­chu­dzających i oczysz­czających – do­star­cza wi­tamin i przyśpie­sza metabo­lizm.

  Świet­nie spraw­dza się ja­ko ele­ment różne­go ro­dzaju sałatek/surówek lub zie­lonych kok­taj­li. Można go po­da­wać również z dipa­mi lub ser­wować na ciepło – go­to­wać, du­sić i za­pie­kać.

  • karton 16 sztuk (masa min. 1 szt. 400 g)
  • karton 8 sztuk (masa min. 1 szt. 400 g)
  • karton 6 sztuk (masa min. 1 szt. 400 g)
  post image
  Sałata rzymska
  Zamknij

  Ksz­tałtem przy­po­mi­na ka­pustę pe­kińską. Jej wydłużone liście są sz­tyw­ne, mięsi­ste, gład­kie lub lek­ko po­marsz­czone z wy­raźnie za­zna­czonymi ner­wami. Charak­teryzuje się łagod­nym, słod­ka­wym sma­kiem. To cen­ne warzywo, jest bo­ga­te w wi­tami­ny (B1, B2, B6, PP, C), ka­ro­ten i skład­ni­ki mi­neral­ne (fos­for, wapń, żelazo, sód, po­tas, ma­gnez, cynk).

  Jak większość sałat jest ni­sko­ka­lorycz­na i lek­ko­straw­na, działa od­kwaszająco na or­ga­nizm i ułatwia pro­cesy tra­wien­ne.

  Najczęściej jest skład­ni­kiem sałatek (naj­większą świa­tową sławą cie­szy się Sałat­ka Cezar). Można ją po­da­wać także na ciepło – gril­lować lub za­pie­kać.

  • karton 10 sztuk (masa 1 szt. min. 250 g)
  • skrzynka (sałata luzem do przemysłu)
  post image
  Rukola
  Zamknij

  Ruko­la, jej ofi­cjal­na na­zwa brz­mi ro­kiet­ta siew­na – jest zie­lonym warzywem liścia­stym i na­leży do ro­dziny ka­pusto­watych. Ma przy­jem­ny, orze­chowy, lek­ko pie­prz­ny smak i coraz częściej gości na na­szych stołach. Ruko­la świet­nie spraw­dza się we wszel­kie­go ro­dzaju sałat­kach jak również da­niach na gorąco.

  • karton 8 szt. (masa 100 g, 120 g, 150 g)
  post image
  Roszponka
  Zamknij

  Rosz­pon­ka za­liczana jest do ro­dziny kozłko­wate. Tworzy ro­zetę liściową, którą spożywa się na su­ro­wo. Liście są całobrze­gie o ksz­tałcie łopat­ko­wym i lan­ceto­watym. Rosz­pon­ka to roślina uj­mująco de­likat­na w sma­ku.
  Może stanowić zarówno bazę do sałat­ki jak również być do­dat­kiem do dań na gorąco.

  karton 8 szt. (masa 100 g, 120 g, 150 g)

  post image
  Sałata lodowa
  Zamknij

  To jedna z najpopularniejszych sałat na świecie. Charakteryzuje się dużymi główkami. Jej zielone liście są soczyste, kruche i pofałdowane, a smak łagodny. Przechowywana w lodówce, dłużej zachowuje świeżość i nawet po kilkunastu dniach nie traci swoich wartości smakowych. To jedyny rodzaj sałaty, który można kroić nożem. Idealna do sałatek czy dekorowania potraw.

  Jako jedyna firma w Polsce (a do niedawna również w Europie) posiadamy kombajn (Atlantis One) do zbioru tego warzywa. Jest on wyposażony w automatyczną linię ważąco-pakującą każdą główkę sałaty. Końcowym etapem pakowania jest umieszczenie nadruku oraz naklejenie na każde warzywo etykiety z niezbędnymi informacjami. Zaletą naszego kombajnu jest możliwość ograniczenia uszkodzeń mechanicznych do całkowitego minimum.

  karton 10 sztuk (masa min. 1 szt. 350g)
  karton 12 sztuk (masa min. 1 szt. 300g)
  skrzynka (sałata luzem do przemysłu)

  post image
  Brokuł
  Zamknij

  Bro­kuł za­liczany jest do ro­dziny ka­pusto­watych. Ma długą i mięsistą łodygę, na której znaj­du­je się kwia­to­stan zwany różą.
  Z uwagi na dużą za­war­tość skład­ników mi­neral­nych (po­tas, wapń, żelazo, fos­for, man­gan, ma­gnez, siar­ka), wi­tamin: (A, B1, B2, B6, C, K, PP, kwas pan­to­tenowy i kwas fo­lio­wy) oraz błon­nika po­kar­mo­we­go, warzywo to zyskuje coraz większą po­pular­ność w na­szym kraju.

  Warzywo jest także cenio­ne z uwagi na fakt, że za­wie­ra sul­fo­rafan – związek o właści­wościach prze­ciw­nowotworo­wych. Kupując świeże bro­kuły na­leży zw­racać uwagę, by różycz­ki nie były usz­ko­dzone i po­zbawio­ne plam, a otaczające je liście nie po­win­ny być żółte.

  Z uwagi na cen­ne war­tości odżyw­cze bro­kuł naj­le­piej spożywać na su­ro­wo. Serw ując go na ciepło naj­le­piej go­to­wać na pa­rze lub w lek­ko oso­lonej, wrzącej wo­dzie – nie dłużej niż kil­ka mi­nut. Dal­sze pod­dawanie obróbce ciepl­nej po­wodu­je znacz­ny ubytek wi­tamin i mi­nerałów.

  karton 10 sztuk (masa min. 1 szt. 350g)
  karton 12 sztuk (masa min. 1 szt. 300g)
  skrzynka (sałata luzem do przemysłu)

  post image
  Sałata masłowa
  Zamknij

  To jedna z najpopularniejszych sałat na świecie. Charakteryzuje się dużymi główkami. Jej zielone liście są soczyste, kruche i pofałdowane, a smak łagodny. Przechowywana w lodówce, dłużej zachowuje świeżość i nawet po kilkunastu dniach nie traci swoich wartości smakowych. To jedyny rodzaj sałaty, który można kroić nożem. Idealna do sałatek czy dekorowania potraw.

  Jako jedyna firma w Polsce (a do niedawna również w Europie) posiadamy kombajn (Atlantis One) do zbioru tego warzywa. Jest on wyposażony w automatyczną linię ważąco-pakującą każdą główkę sałaty. Końcowym etapem pakowania jest umieszczenie nadruku oraz naklejenie na każde warzywo etykiety z niezbędnymi informacjami. Zaletą naszego kombajnu jest możliwość ograniczenia uszkodzeń mechanicznych do całkowitego minimum.

  karton 10 sztuk (masa min. 1 szt. 350g)
  karton 12 sztuk (masa min. 1 szt. 300g)
  skrzynka (sałata luzem do przemysłu)

  kariera

  Stwarzamy na­szym pra­cow­nikom możliwość ro­z­woju za­wodowe­go i wspie­ramy w ro­z­wija­niu ich kom­peten­cji, niezbędnych do wy­ko­nywania po­wie­rzonych obo­wiązków.


  Grupa Producentów Warzyw

  PRIMAVEGA Sp. z o.o.

  Wróblewo Osiedle 14

  09-152 Naruszewo, Polska

  Wszelkie prawa zastrzeżone Ⓒ Grupa Producentów Warzyw PRIMAVEGA Sp. z o.o. | Realizacja: Bazinga
  All rights reserved Ⓒ Vegetable Producers Group PRIMAVEGA Sp. z o.o. | Prepared by Bazinga