Warzywa Grupy Producentów Warzyw Primavega TOP PRODUKTAMI programu promocyjnego Doceń Polskie.

  Główne produkty z oferty Primavega: sałata lodowa, seler naciowy, szpinak,  sałata rzymska mini i brokuł mogą pochwalić się mianem TOP PRODUKT.
  O wyróżnienia ubiegali się wytwórcy żywności z całej Polski, ale cenne godła przyznano tylko produktom, które zostały pozytywnie ocenione przez branżowych specjalistów zasiadających w Loży Ekspertów.

  Zdobycie znaku Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego „Doceń polskie” ma szczególnie znaczenie, gdyż godło podkreśla nie tylko pochodzenie wyrobu, ale także jego wysoką jakość.

  Celem realizowanego od 2011 programu „Doceń polskie” jest promocja wysokiej jakości produktów spożywczych dostępnych na rynku polskim. Ich selekcją, oceną i przyznaniem certyfikatu „Doceń polskie” zajmują się specjaliści zawodowo związani z żywnością i technologią żywienia, którzy tworzą Lożę Ekspertów. Zasiadają w niej m.in. członkowie Klubu Szefów Kuchni.

  Godłami honorowane są produkty, które posiadają „polski akcent”, wyróżniające się doskonałą jakością, smakiem i wyglądem.

  Patronat honorowy nad audytami projektu „Doceń polskie” sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Dla producentów zdobycie certyfikatu jest powodem do satysfakcji, natomiast dla konsumentów poszukujących dobrej polskiej żywności cenną wskazówką, jakie produkty należy wybierać.

  post image
  kariera

  Stwarzamy na­szym pra­cow­nikom możliwość ro­z­woju za­wodowe­go i wspie­ramy w ro­z­wija­niu ich kom­peten­cji, niezbędnych do wy­ko­nywania po­wie­rzonych obo­wiązków.


  Grupa Producentów Warzyw

  PRIMAVEGA Sp. z o.o.

  Wróblewo Osiedle 14

  09-152 Naruszewo, Polska

  Wszelkie prawa zastrzeżone Ⓒ Grupa Producentów Warzyw PRIMAVEGA Sp. z o.o. | Realizacja: Bazinga
  All rights reserved Ⓒ Vegetable Producers Group PRIMAVEGA Sp. z o.o. | Prepared by Bazinga